Еволюцията е драстична при съвременното видеонаблюдение

видеонаблюдение

Масово използваното днес видеонаблюдение датира от 60-те години на миналия век, когато правоохранителните органи в някои по-развити страни (основно САЩ) започват да използват CCTV (closed-circuit TV) камери, за да следят злонамерени действия в обекти с особено предназначение. Днес, макар и основният принцип на работа на видеоохранителната техника да се е запазил, това, което се случва от другата страна на камерата е коренно различно, като мащаби и възможности.

Към настоящия момент трудно ще намерите система, при която да се налага да се използват специално назначени за целта охранители, които да следят на монитори това, което камерите виждат в момента. Дигиталните и интернет базирани технологии направиха значително по-лесно и евтино изграждането на една видеоохранителна система. Днес почти всяка административна сграда и бизнес обект използват видеотехнология, позволяваща проследяване на заснетото от камерата в реално време и от дистанция, като в същото време е възможно да се съхрани и огромно количество видеозапис за по-късен преглед.

Кое е най-новото при видеоохранителните системи?

Последните разработки в областта на софтуера и хардуера на видео системите обещават свиване на разходите за наблюдение, докато периметъра на защитената зона се разширява все повече. В същото време се повишават аналитичните способности на системата за видеонаблюдение, което значително повишава сигурността в охраняваните обекти.

Най-новата разработка при видеотехнологиите представлява софтуер, който дава възможност да се направи прецизен анализ на съдържанието, заснето от камерите. Благодарение на него, вместо да се използва охранител, който се старае да остане фокусиран върху случващото се на монитора, софтуерът изпраща сигнал за тревога при засичане на специфично движение и нетипична активност в зоната, подлежаща на наблюдение. Модерните видеокамери разполагат детекция за движение и шум, при което системата влиза автоматично в режим на запис.

Основните компоненти на модерния анализиращ софтуер позволяват не само разпознаване на лица и обекти, но и проследяване движението на нарушителите. Едни от водещите производители в сферата на видеоохранителните системи изготвят специални разработки, които да се използват в областта на отбраната и националната сигурност. Техните иновации обещават системата да може да идентифицира нарушители на принципа на пръстовия отпечатък, посредством анализ на специфични движения на тялото.

Иновацията дава възможност в същото време да се филтрира нерелевантно съдържание, като например видео-артифакти под формата на повтарящо се движение, пикселизация или промени в осветеността. Разработчиците на подобни софтуерни иновации изхождат от желанието на собствениците да знаят не само къде се случва нещо нередно, но и да го знаят на момента.

При разработките на водещите компании, всеки видеопиксел може да има геопространствени координати, свързани към огромна база данни, което ще помогне да се анализират всички събития. Сложният алгоритъм задейства камерите последователно, активирайки ги, за да се проследи движението на обекта по цялото трасе на защитената зона. Вече дори няма да се налага да управлявате посоката, в която гледа камерата или да зумирате, защото софтуерът ще го прави автоматично и то, само когато наистина има нужда.