Как да се подготвим за спермограма?

спермограма

Едно от първите изследвания, които се назначават на двойки с репродуктивни проблеми, е спермограма. Това се дължи на факта, че при близо 40% от семействата, стерилитетът може да се дължи на мъжа. Много мъже приемат спермограмата като тежко и притеснително изследване, тъй като не информирани за самата процедура, методи на изследване и нужната подготовка.

Какво представлява спермограмата?

Спермален анализ или спермограма е изчерпателно изследване, което дава информация за качеството на семенната течност. Това е диагностичен метод за оценяване на мъжкия фертилитет.

За да се даде съответната оценка се изследват физико-химичните свойства и морфологичната структура на спермата. Това са показатели като обем, цвят, мирис, вискозитет, pH, морфология, подвижност и концентрация.

Спермограмата се извършва от специални обучени биолози и ембриолози.

Какви са методите на изследване?

Спремограмата може да се изследва по конвенционален метод или чрез специална съвременна техника.

Конвенционалните мануални (ръчни) методи за изследване представляват малко по-дълъг процес. При този начин изследването се извършва от специално обучен и опитен биолог, който изследва семенната течност чрез наблюдение и с помощта на микроскоп. Специалистът трябва да проследи микроскопските характеристики на течността, т.е. подвижността, морфологията и виталността на сперматозоидите.

Това, което трябва да се знае при конвенционалните методи за изследване, е че често има разлики в резултатите от различните лаборатории. Това може да се дължи на субективните преценки на специалистите, на направени грешки или пропуски.

Съвременният метод за изследване на семенната течност е чрез Компютърно асистиран спермален анализ, т.е. с използването на модерна техника. При този метод се използва апаратура за анализ на образа. Доказано е, че апаратурата показва по-точно разграничаване и анализ на показателите. Тя дава възможност за повторно изследване, дава повече контрол и следователно база за по-добро лечение.

Как да се подготвим за спермограма?

Подготовката за спермограма трябва да започне преди самото изследване. Първата стъпка е да има период на полово въздържание от минимум 2 до максимум 7 дни. Времето без полов контакт или мастурбиране трябва да бъде спазвано, тъй като това има пряко влияние за правилното тълкуване на резултатите.

Какво ще стане ако този етап на подготовка бъде нарушен? Ако периодът на въздържание е по-кратък, това може да се отрази на концентрацията на сперматозоиди. Ако периодът е по-дълъг, може да се отрази на подвижността на сперматозоидите.

Непосредствено преди взимане на пробата, пациентът трябва да е преминал през щателен тоалет, да бъде с чисти ръце и с изпразнен пикочния мехур. Пробите се дават чрез мастурбация и еякулиране в специален стерилен пластмасов съд (предоставен от лабораторията).

Материалът за спермограмата може да бъде отделен на място или в домашни условия. Съответно след това пациентът трябва да съхрани правилно пробата и да я транспортира до лабораторията да 30 мин.

Относно приема на течности, е добре да се въздържате от алкохол, минимум 24 часа преди изследването. Специалистите препоръчват добра хидратация в деня на спермограмата. Ако сте боледували, приемали лекарства, хранителни добавки или антибиотици, е препоръчително изследването да бъде отложено за друга дата.

Какви са възможните диагнози на спермограмата?

Спермограмата е диагностичен метод, който информира за качеството на спермата и мъжкия фертилитет. Едни от най-честите диагнози, поставени след спермален анализ са:

  • Normozoospermia – Всички показатели са в норма;
  • Oligozoospermia – Намален брой сперматозоиди;
  • Asthenozoospermia – Намалена подвижност;
  • Teratozoospermia – Влошена морфология на сперматозоидите;
  • Azoospermia – Липса на сперматозоиди;
  • Hypovolemia – Намален обем на еякулата

Различните диагнози могат да бъдат комбинирани помежду си в зависимост от получените резултати. При необходимост, специалистът може да насрочи повторна спермограма.

Спермогенезата е непрекъснат процес, който продължава почти през целия живот на мъжете. Това означава, че резултатите от спермалния анализ могат да бъдат различни в различните периоди от живота, Добре е да знаете, че стойностите на изследваните показатели не винаги са едни и същи. Те варират и се променят в зависимост от различни фактори, а понякога и от самите лаборатории.