Икономическият напредък на градовете неминуемо води до нарастване на населението – все повече хора от ...