Жената просто не може да излезе навън с измачкани дрехи. Вярно, че понякога рано ...