Жената винаги има своите малки хитринки, които да я спасяват в ежедневни ситуации. Ще ви ...

  Жената просто не може да излезе навън с измачкани дрехи. Вярно, че понякога рано ...